Pagalba

Terminų, susijusių su centrinėmis dulkių siurbimo sistemomis, žodynėlis

Lengvesniam technologinių frazių supratimui, pateikiame Jums išsamius aprašymus, dažniausiai minimų terminų:

Oro vatai
Matavimo vienetas parodantis centrinio siurblio siurbimo galingumą. Jis apskaičuojamas imant santykį tarp oro srauto (CFM/CMH) ir vakuumo (H2O). Jis parodo variklio galimybes ir jo efektyvumą. Ši vienas svarbiausių matavimo vienetų, turėtų būti laikomas esminiu, įvertinant ir lyginant centrinių siurblių modelius.

Vakuumas (H2O)
Šis matavimo vienetas matuoja centrinio dulkių siurblio variklio stiprumą. Juo parodoma variklio galia ir siurbimo našumas. Siurbimo stiprumas (H2O) taip pat yra svarbus matavimo vienetas į kurį reikia atkreipti dėmesį, nes jis leidžia įvertinti galimą valymo galią Jūsų namuose.

Oro srautas (CFM/CMH)
Jis yra išreiškiamas kubinėmis pėdomis per minutę arba kubiniais metrais per valandą (CFM / CMH), ir matuoja oro kiekio poslinkį centrinėje dulkių siurbimo sistemoje. Aukštas oro srautas parodo graitį ir kiekį šiukšlių ir purvo pernešamų į centrinį siurblį.

Vakuumas (H2O) VS Oro srautas (CFM/CMH)
Norint suprasti techninius terminus, svarbu žinoti jog šie du matavimo vienetai veikia kartu, užtikrindami maksimalią siurbimo galią - į juos nereikia žiūrėti atskirai. Žiūrint į oro vatus, Jūs galite pasirinkti galingą centrinį siurblį, kuris turės didelį oro srautą ir siurbimo galią.

Garso slėgis (SPL)
Jis parodo kokį garsą sukuria oro slėgio svyravimai. Mes suvokiame ir girdime garsą kaip oro slėgio svyravimus. Garso slėgis taip pat priklauso nuo aplinkos, kurioje yra garso šaltinis ir atstumas nuo šaltinio.

Garso galia (SWL)
Tai garso perduodama energija per sekundę nuo triukšmo šaltinio į erdvę. Triukšmo šaltinis turi pastovią garso galią, kuri nesikeičia, net šaltinis perstatomas į kitokią aplinką.

Decibelai (dB, dBA)
Decibelas yra garso intensyvumo/energijos matavimo vienetas. Jis apskaičiuojamas logaritminėje skalėje. Taip pat jei yra 3dB pokytis į viršų, tai reiškia, kad garso energija padvigubėjo. Jei pakyla 10dB, tai garso energija pakyla faktorium 10, jei 20dB – faktorium 100 ir taip toliau.